Career Guide Logo
 
Socrates & Comenius Logo

Emotion
english  german  french  romanian  bulgarian  greek  lithuanian  estonian 
Начало » Кариерно ориентиране

 »  Кариерно ориентиране
 »  Цели
 »  Методология
 »  За нас
 »  Дейности
 »  Calendar
 »  Бюлетин
 »  Report on Effective Career Guidance
 »  Изтеглете брошурата на проекта
Статистика:
(01.01.2007)
общо потребители: 
потребители днес: 
онлайн: 
1065380
414
26

Какво е „кариерно ориентиране” ?

Career Guidance

Кариерното ориентиране е насочено към услуги и дейности, подпомагащи хората от всяка възраст и във всеки момент от живота им при избора на образование, обучение и професия, както и при управлението на тяхното професионално развитие. Такива услуги се предлагат в средните и висшите училища, в центровете за квалификация, в държавните служби по заетостта, на работното място, в доброволния, общинския, а също и в частния сектор.

Дейностите могат да се осъществяват индивидуално или групово, чрез личен контакт или дистанционно (чрез специализирани телефонни линии за помощ или интернет). Те включват:

 

  • Предоставяне на информация за кариерно ориентиране (в печатна форма, чрез информационно-комуникационните технологии и др.);

  • Средства за оценка и самооценка;

  • Консултационни беседи;

  • Програми за кариерно обучение (с цел подпомагане на хората при разкриване на индивидуалните способности и развиване на умения за управление на кариерата);

  • Апробационни програми (за предварителна проверка на способностите и уменията);

  • Програми за търсене на работа;

  • Услуги, подпомагащи прехода от училището към професионалната реализация.

(OECD 2004)
 

Станете член | CMS | Контакт | карта на сайта
This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.